Om RUM

Om RUM - faktuelt

RUM as er et aktieselskab stiftet 22.06.1999, der ejes af Anders Johansen, Claus Jensen og Karin Elbek, som alle tre er aktive i firmaets drift indenfor ledelse, udvikling og arkitektfaglige ydelser. Formand for selskabets bestyrelse er Birgitte Brinch Madsen og firmaets administrerende direktør er Marianne Kjerkegaard Kristensen.

Om RUM - helt kort
RUM er en sund og udviklende arkitektrådgiver med 45  medarbejdere, hovedkontor i Horsens og kunder i hele landet. RUM tilbyder en bred palet af ydelser og kompetencer under en samlet agenda for arkitektur og proces. RUM drives af passionen for at arkitekturen skal gøre en forskel: Styrke oplevelsen af lys og rum, stimulere sanserne, bidrage til samvær og interaktion mellem mennesker og til at skabe et bæredygtigt samfund. Vores metoder er båret af dyb respekt for god proces. Tilgangen til opgaverne er analytisk, hvor der arbejdes inkluderende med programmering, som platform for et enkelt og bæredygtigt hovedgreb, der kan frisætte stedets potentiale, lokale værdier og fundamentet for en optimal, funktionel planløsning.

RUM skaber rum til mennesker – udviklet sammen med mennesker!

RUM - ydelser og kompetencer, arkitektur
Vores kerneydelse er forankret i skitsering, projektering og rådgivning under byggeriets udførelse. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed, brugerinvolvering og procesdesign, hvor vi i dialog med slutbrugeren afdækker de faktorer i hver enkelt opgave, som skaber størst værdi for kunden. Vi tør påtage os ansvaret for at omsætte æstetiske og funktionelle visioner til sunde, bæredygtige og realiserbare bygninger. Alle projekter gennemføres under ledelse af en erfaren projektleder, som sikrer, at økonomistyring, myndighedskrav, bæredygtighed og implementering af byggeteknisk erfaring går hånd i hånd med udviklingen af smukt, funktionelt design. Flere af vores erfarne projektledere yder også specialrådgivning i forbindelse med skadesopgørelser og bygningseftersyn, hvor Byggeskadefonden er blandt vores faste kunder. Vores forståelse af arkitektur favner det fysiske rum i alle skalaer: By, bygning og landskab. Vi har et solidt netværk af strategisk udvalgte samarbejdspartnere med uddannelse og erfaring inden for bæredygtighed, by- og landskabsdesign. Vores referencer på området favner både byplanlægning og landskabsarkitektur fra strategi og proces til projektering og gennemførelse af projektet.

RUM - ydelser og kompetencer, proces
Vi ved, at undersøgelse, analyser og god proces er afgørende skridt på vejen til det gode resultat. Vores ydelser spænder fra kommunale strukturanalyser, helhedsplaner og kreative borgerinddragelsesprocesser til inspirerende foredrag og emnespecifikke workshops. Vi har blandt andet særligt kendskab til samspillet mellem pædagogik, fysiske rammer og bæredygtighed. Værktøjer og metoder tilpasses den enkelte opgave og vi ynder at forene teknik, tal og tekst med kreative workshops og alternativ formidling. Processen kan ”stå alene” eller føre til udbud i forskellige projektformer, hvor vi også kan tilbyde bygherrerådgivning baseret på solid og aktuel erfaring med både nationale og EU-udbud af rådgivning, totalentrepriser og partneringopgaver.