UC syd

University College Syddanmark ønsker at sammenlægge tre af deres uddannelsesretninger i et samlet byggeri i Aabenraa. Det nye Campusbyggeriet vil omfatte pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen med tilhørende fællesadministrative funktioner.

Den primære kvalitet ved den nye placering af UCS Aabenraa er den meget direkte relationen til det storslåede landskab af land og vand der omgiver byen som helhed. Aabenraa Kommunes primære intention omkring kvaliteter i det fremtidige undervisningsbyggeri er visionen om et centralt mødested der skal kunne mere og andet end det klassiske atrium rum. 

Vores projekt handler om at koble de to ovenstående iagttagelser og bruge dem som afsæt til at skabe en bygning hvor det omkringliggende landskab inspirerer og integreres i en unik central rumlighed - Studielandskabet. Studielandskabet er designet som en grøn dal der skærer sig ind i massivt volumen. Den tredimensionelle dal skaber varierede rumligheder med forskellige grader af interaktion, intimitet og åbenhed.

Et studiemiljø der fordrer gruppearbejde, interaktion og tværfaglighed. Et studielandskab der rumligt, er et dynamisk og spændende forløb fyldt med nicher, kroge, indblik i omkringliggende funktioner, udblik til det omkringliggende landskab, terrasser på flere etager og masser af grønne elementer.

RUM har sammen med ADEPT og Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design tegnet projektet i totalentreprise konkurrence.

Udtalelse fra dommerbetænkning: ”Det er et meget gennemarbejdet projekt med en meget stærk, bærende ide og en række uangribelige arkitektoniske kvaliteter.”

Fakta

Kunde: Aabenraa Kommune
Omfang: 7.500 m²
Samarbejde:  RUM + Adept,  Orbicon Rådgivende Ingeniører
Rolle og ydelser: Projektkonkurrence