sukkertoppen vejle

Projektet omhandler ialt 45 boliger i et socialpsykiatrisk botilbud Sukkertoppen i Vejle, der henvender sig til personer over 18 år med psykiatriske lidelser og herunder ofte også betydelige misbrugsproblemer. Sukkertoppen tilbyder også akut trænings- og vurderingsophold samt akut telefonrådgivning.

Projektet omfatter en større om- og tilbygning af eksisterende bygninger til henholdsvis tidssvarende boliger og fællesarealer samt administration og dagtilbud for indenfor behandlingområdet. Endvidere er der nyopført 15 boliger og tilhørende fælleshuse.

Den overordnede tanke er, at Sukkertoppen anskues som et ’samfund i samfundet’ med boligkvarteret, arbejdsplads og ’offentlige instanser’. Alle beboere har egen 2-rumsbolig med bad og køkken. I boligen lever beboeren sit private liv, og alt efter behov og ønske opsøger beboeren tilbud om fællesskab eller aktivitet i ’det offentlige rum’, som er de fælles boligarealer. Der arbejdes ud fra tre gængse typer af boligkvarterer: Etageboligen, rækkehuset og kollegieboligen.

Rådgivningen omfattede også udbud af genhusningspavilloner. Sukkertoppen var således i drift under hele byggeriet, der er gennemført etapevis.

Fakta

Kunde: Vejle Kommune 
Omfang: 3.800 m² ombygning og 1.000 m² tilbygning
Samarbejde: COWI A/S
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse/IKT, design og projektering, fagtilsyn. Håndtering af genhusning