strømmen

En unik kano rute gennem vandkraftværket, et større stisystem og overnatningsmuligheder er blandt elementerne i et samlet forslag til, hvordan naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk kan omdannes til et nyt natur- og oplevelsescenter.

Forslaget er en del af for projektet ”strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land”, som et partnerskab bestående af Naturstyrelsen, Horsens Kommune og en række lokale aktører samt landsdækkende foreninger står bag.

Projektet er blevet til gennem et dialogbaseret forløb hvor RUM som arkitekter og procesleder har været med til at formulere visionen og designet rammerne om kuloplevelsern ei det unikke kulturmiljø.

strømmen er oplevelser for alle
Projektets nerve og bankende hjerte bliver på strækningen fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk – dér, hvor Gudenåen har sit største fald over den korteste strækning.

Målet er at få områdets natur og enestående kulturmiljø gjort tilgængeligt for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre.

Trinvis realisering af strømmen
Forslaget er udformet, så det kan realiseres trinvist afhængigt af myndigheder og lodsejeres ønsker til udviklingen af området.

Se hele projektbeskrivelsen af strømmen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fakta

Bygherre: Partnerskabet
Omfang: Formidling og oplevelser i strækningen fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk 
Samarbejde: Naturstyrelsen, DGI, Den Gamle By
Rolle og ydelser: Procesledelse, program og forslag