SOSU horsens

I fremtidens Campus Horsens er netværk et universelt begreb. Fysiske netværk, der forbinder Campus og by. Netværk mellem hjem, erhverv og campus. Relationelle net­værk på tværs af kulturer, alder, faglighed og position. Og endeligt mentale og virtuelle netværk, som forbinder mennesker på tværs af fysiske steder.

Udviklingen af den nye Social- og sundhedsskole er vigtig brik i udviklingen af Campus Horsens. SOSU-skolen indgår i helhedsplanen for et internationalt og mangfoldigt studiemiljø i den centrale bymidte som også omfatter 35.000 m2 VIA og innovationshus. RUM har i team med LABLAND vundet projektet i arkitektkonkurrence.

”Forslaget har på meget flot vis fået placeret mange funktioner i stueetagen, hvor de er mest synlige og tilgængelige for offentligheden. Her kan der åbnes op mellem forskellige rum, så der skabes et stort fællesområde hvor hele SOSU kan samles. Som bygningen trapper ind på de øvre etager skabes plads til terrasser, der ligesom den store siddetrappe vender ud mod pladsen. Alt sammen noget der får dette byggeri til SOSU til på forbilledlig vis at gå i dialog med omgivelserne og skabe en klar campusidentitet. ”

Klaus Mikkelsen, Fagdommer, Henning Larsen Architects

Eksponeret placering i Campus
SOSU-skolen er placeret med en særlig eksponering i skæringen mellem Konsul Jensens Gade og Campuslinjen, som betyder, at skolen opleves at have flere primære facader.
Hovedindgangen er placeret mod Konsul Jensens Gade, hvor en for plads siger velkommen mod by siden.
Sekundært er placeret en formel indgang mod Campuslinjen. De to indgangslinjer krydser i stueetagens centrale rum.

Et kompakt atriumhus med grønne opholdsrum i højden
Afsættet for bygningens design er et kompakt atriumhus. Det kompakte atriumhus bearbejdes med udskæringer på alle etager, som trækkes ud til et terrasseret landskab. Terrasserne nedskalerer byggeriet mod Campuspladsen og definerer skolens Campusha­ver, som skaber grønne opholdsrum i højden og optimale forhold for udsyn og solfyldte uderum.

Atrium-flowet – invitation til bevægelse
Atriummets 4 etager er rammen om hverdagens flow og oplevelser op gennem huset.
Den brede atrium-trappe kobler fra stuetagen til 1. sal. Herfra er der flow langs atri­ummets balkoner eller opstigning til næste etage med et tværgående trappeløb og –bro. Alle funktionsområder ’limes sammen’ med et centralt og let tilgængeligt studiemiljø fordelt på åbent bibliotek, fleksible studiemiljøer og grupperum af forskellig karakter. Fra alle etager er udgang til udendørs studieophold.

Transparent og aktiv stueetage
Stuetagen fremstår som en transparent og levende etage, hvor funktioner og liv kan spille sammen med de udendørs omgivelser, og hvor borgere og andre studerende i Campus, kan kigge ind på et inspirerende og aktivt SOSU-miljø.
Området til simulation er maksimalt eksponeret i hjørneplaceringen ved skæringen mellem Konsul Jensens Gade og Campuslinjen.

Simuleringsrum og faglig identitet – stor synlighed langs Campuslinjen
SOSU-skolens faglige identitet kommer til sit fulde udtryk i simuleringsrummet, hvor eleverne kan simulere arbejdsgangene på hospitalet og i plejeboligen 1:1. Det er også her at eleverne tager fagligheden på – den hvide uniform, som for mange er forbundet med stor stolthed.
Simuleringsrummet har fået maksimal eksponering i Campuslinjens store port mod byen og med transparente facader langs både Konsul Jensens Gade og Campuslinjen.
Lodrette lameller skærmer for solen og kan bearbejdes så kigget indefra ud – såvel som udefra og ind – bliver styret og eleverne opnår en vis diskretion i simuleringsaktiviteterne.

Top moderne faciliteter til 600 elever
Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle – Horsens udbyder uddannelsen til henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent samt uddannelsen til pædagogisk assistent.
For at skabe gunstige rammer for en fortsat udvikling af aktiviteterne i Horsens er det ønsket at opføre en bygning med tidssvarende faciliteter, herunder indretning af topmoderne faciliteter til simulation for både sygepleje og omsorg i eget hjem, bl.a. med brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Den nye bygning vil årligt huse 5-600 elever og ca. 35 medarbejdere.

Fakta

Kunde: CASA  
Omfang: nybyggeri 4.500 m2
Samarbejde: LABLAND
Rolle og ydelser: Konkurrenceforslag, Arkitektrådgivning