sønderbro

Andelsboligforeningen Odinsgaard ønsker, med stor opbakning fra beboerne, at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 1, Horsens midtby.

Revitalisering med respekt for områdets kvaliteter
Renoveringsarbejdet tager udgangspunkt i en gennemgående helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen er resultatet at et længerevarende og nært samarbejde mellem Andelsboligforeningen Odinsgaard og Landsbyggefonden.

Større lejligheder med fuld tilgængelighed
130 boliger moderniseres, renoveres og ombygges til større lejligheder med fuld tilgængelighed - herunder elevator og større altaner. Renoveringen omfatter desuden isolering af ydermure, nye ventilationsanlæg, udskiftning og efterisolering af tag, renovering af lejligheder med skimmelsvamp samt udvendige arbejder og rørføringer.

Nyt beboerhus
Der opføres endvidere et nyt fritliggende beboerhus. Boligforeningens nuværende administration i afdelingen ombygges til 3 boliger, og der opføres en ny administrationsbygning i tilknytning til beboerhuset.

Velafprøvet samarbejde og forståelse for området
RUM har tidligere varetaget gennemgribende, udvendig energirenovering af flere afdelinger i samme nærområde Odinsgaard for på tilsvarende vis at sikre bedre bo-vilkår for afdelingernes beboere. Opgaven bygger således på et velafprøvet samarbejde med bygherre samt en solid forståelse af områdets særlige karakter og kvaliteterne.

Fakta

Kunde: Andelsboligforeningen ODINSGAARD
Omfang: 32.354m2 indv- + udv. ren. + nyt beboerhus
Samarbejde: Oluf Jørgensen + LABLAND
Rolle og ydelser: totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, projektering og fagtilsyn