sølystskolen silkeborg

Sølystskolen er en sammenlægning mellem de to byskoler på den ene skoles matrikel. Kimen i projektet, både mentalt og fysisk, er helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”.

RUM har arbejdet tæt med brugere og bygherre, hvor første opgave var at definere kommissoriet for en ny visionær, fleksibel skole i eksisterende rammer. Samarbejdsprocessen
omfattede bl.a. 4 stormøder og workshops med 80-100 deltagere samt en række programspecifikke møder med nedsatte arbejdsgrupper.

Parallelt har rådgiverne udført teknisk registrering og analyse af elementerne i en rentabel energirenovering sammenholdt med potentialet ved nedrivning og nyopførelse.

Analyser og ’totaløkonomiske betragtninger’ er løbende præsenteret for bygherrens idé og programudvalg. 

Det opførte projekt omfatter en kapacitetsudvidelse på op til 750 elever, fysisk integration af SFO og klub, en ny overbygning samt indretning af specialtilbud og modtagergrupper. Projektet omfatter deslige en helhedsplan for udearealerne med særligt fokus på samspillet mellem skole
og lokalsamfund. Som eksempel er udført en offentlig sti, der leder direkte igennem et centralt bygningsafsnit med folkekøkken, læringscenter og café, som adgangsteknisk er disponeret til at være ubemandet åbent 24/7.

Sølystskolen er opført i etaper under hensyn til sikkerhed og mulighed for samtidig skoledrift.

Se film om Sølystskolen -tryk her

Fakta

Kunde: Silkeborg Kommune
Omfang: 3.300 m² nybyg + 1.600 m² ombyg / tagren.
Samarbejde: Hundsbæk og Henriksen
Rolle og ydelser: Arkitekt og landskabsarkitekt, Visionsproces, projekteringsledelse, IKT-koor. projektering, , byggeledelse og fagtilsyn