skrillingevej middelfart

Projektet tager afsæt i den varierende bolig, både for børn, unge og ældre, og lægger op til et ”traditionelt byggeri”, i 2 etager med afsæt i en klassisk inspireret klyngebebyggelse, med en fin sammenhæng mellem de omkring liggende bebyggelser. 

Bebyggelsen består af 20 flexboliger og 28 lyse og venlige familieboliger opført i 2-etagers blokke fordelt på 5 klynger. Boligtyperne varierer fra 1- til 4-værelses lejligheder som mixes indenfor hver klynge. De mange forskellige boligtyper og størrelser giver en levende og varieret bebyggelse med både børn, unge og ældre. 

Boligerne opføres på Skrillingevej i Middelfart for boligforeningen Lillebælt.

Projektet er vundet i totalentreprise konkurrence af teamet bestående af STB byg, Spangenberg & Madsen og RUM. Den gode indretning af boligerne med muligheder for fleksibilitet og god adgang til altaner og terrasser er fremhævet som en af grundende til at vores projekt blev udpeget som vinder.

Fleksible boliger med optimale lysforhold
Boligforeningen har haft et stort ønske om fleksibilitet i indretningen, således at udvalgte lejligheder nem kan konverteres fra 2-værelses til 3-værelses lejligheder. 

Der er desuden arbejdet med at minimere de fællesadgangsveje, så der bliver så meget areal indenfor i boligerne som muligt. 

Der er lagt stor vægt på en boligindretning der tilgodeser optimale lysforhold. Alle lejligheder har lys fra mindst to sider og placering af vinduer og altaner er nøje koordineret, så altaner på 1.salen ikke ”stjæler” lyset fra stuelejlighederne. 

Afskærmende slangeform med visuelle forbindelser
Bebyggelsens udstrækning danner en slangeform, som kobler sig på den eksisterende bebyggelse i området. Bebyggelsen gennemskæres med åbninger der giver visuelle forbindelser på tværs af området. 

Åbningerne i bebyggelsesstrukturen giver gode sol og lysforhold til alle boliger.

Desuden medvirker de til, at vind bedre kan fil­trere gennem bebyggelsen i stedet for at skabe turbulens. 

Parkering er udlagt på hver sin side af bebyggelsen, med befæstede stier på gadefacaden, til de enkelte boliger. Langs facaderne mod gaden er der tillige opsat depotrum til hver enkelt bolig, der er med til at skabe små ”lommer” og bryde facaden op.

Bebyggelsen danner en afskærmende og privat zone omkring gårdrummet og åbner sig op mod syd og grøn­ningen.

Sammen med bygningerne skabes et frodigt, intimt og trygt omgivende miljø med bløde overgange mellem offentlige og private arealer hvor der skabes et naturligt samspil med den eksisterende bebyggelse. 

Velproportioneret byggeri med sunde løsninger
Byggeriet opføres som et enkelt, velproportioneret byggeri i tegl med saddeltag med tagpap beklædning med listedækning, der er med til at give bygningen et klassisk udtryk, med et moderne præg. Teglen er holdt i brune nuancer som spiller flot sammen med de listebeklædte indgangspartier og depoter. 

Der er således anvendt kendte og sunde byggematerialer og konstruktioner med stor hensyntagen til et sundt indeklima og lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Fakta

Bygherre: Boligforeningne Lillebælt
Omfang: nybyggeri 3.800 m2 
Samarbejde: STB byg, Spangenberg & Madsen
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projektering