rødkilde gymnasium

RUM har været arkitektrådgiver for Rødkilde Gymnasium gennem de senere års to etaper med udvidelse og modernisering. Gymnasiet, der ligger smukt i bunden af Vejle fjorde, har oplevet voksende elevtal i takt med at skolen har kunnet tilbyde flere og bedre faciliteter til undervisning og samvær.

RUM vandt sammen med MT Højgaard totalentreprisen ifm. om- og tilbygning af Rødkilde Gymnasium. Projektet bestod af en ombygning af eksist. bygninger og en udvidelse af skolen med bl.a. musikfaciliteter, storkøkken, læringscenter og ny multihal, som gav skolen et nyt arkitektonisk motiv: ’Kobberkassen’. De eksist. bygningers struktur og arkitektoniske kvaliteter er bevaret, samtidig med at større kompakthed understøtter synergier og samarbejde mellem lærer, elev, stof og bygning.

Den oprindelige idrætsbygning blev transformeret til et science-afsnit, hvor en palet af forskellige laboratorier, forberedelseslokaler og et auditorium giver optimale rammer for tidssvarende, eksperimenterende undervisning i de naturvidenskabelige fag.

Øget kapacitetsbehov fortsætter samarbejder 
Samarbejdet fortsatte i 2012, hvor RUM var rådgiver på ombygning samt en ny tilbygning med undervisningslokaler, kantinefac., personaleforberedelse samt nye, fleksible samlingsarealer. Projektet omfatter desuden et ambitiøst klimakatalog med oplæg til bl.a. varmepælefundering, solceller, naturlig ventilation, tagvand til toiletskyl m.v. som bygherren har kunnet tilvælge i den fortsatte projektering.

Fakta

Kunde: Rødkilde Gymnasium / UBST
Omfang: 5.000 m2 til- og ombygning
Samarbejde: H&H / (TE): MT Højgaard A/S / (TR) N & C
Foto: Kristine Mengel

Rolle og ydelser: (TE): Konkurrence, projektering og tilsyn, (TR): Arkitektydelser, pr.ledelse og byggeledelse