præsthøjgården horsens

Det ambitiøse projekt omfatter en komplet opdatering af eksisterende boliger og fællesfaciliteter til en både tidssvarende og samtidigt fremtidssikret ramme for aktivitet, pleje og omsorg.

Projektet omfatter foruden renovering/sammenlægning af eksisterende boenheder også nybygning af 52 boliger, således at det samlede boligantal idag udgør 110 boliger.

På det oprindelige Præsthøjgården var der udelukkende ét-rums plejeboliger, hvorimod beboerne efter ombygningen nu lejer sig ind i to-værelses lejligheder med et stort badeværelse med plads til omsorg og pleje fra 2 hjælpere.

1. fase af byggeriet var opførelse af nybyggeriet i to etager. Herefter er beboerne fra to af eksisterende fløje blevet overflyttet til nybyggeriet. Så er fløjene ombygget og øvrige beboere er overflyttet til disse. De sidste fløje er ombygget som ramme for beboerne på det tidligere Boller Slots demensafdeling. I tilknytning hertil har RUM i særskilt aftale udarbejdet projekt for en demenshave og bearbejdning af uderummet.

Præstehøjgården er desuden i front mht. velfærdsteknologiske tiltag. I 2011 har centret indviet en ny type badekabine, som også kendes ”robot-bad”.

Fakta

Kunde: Horsens Kommune / AAB Horsens
Omfang:Ren./opdat. af eks. boliger, nybyg. af 52 boliger
Samarbejde: Dansk Boligbyg, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Rolle og ydelser: Arkitekt- og landskabsrådgivning, projektering og fagtilsyn