østerled horsens

Horsens Sociale Boligselskab ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 3, Østerled i Horsens. Visionen er 102 moderne boliger, der i understøtter en bred palet af nuværende- og kommende beboere. Projektet er vundet af RUM i totalrådgivning i samarbejde med LABLAND og Rambøll.

Varierede boligtyper med fokus på individuelle behov
De eksisterende boligblokke er indrettet med et snævert udbud af boligtyper. Alle etageblokke indeholder familieboliger med tre eller fire rum. I oplægget til fordeling af boligtyper i fremtiden er der lagt vægt på, at bebyggelsen kan tilbyde flere forskellige boligtyper. Dermed sikres bebyggelsen en varieret beboersammensætning. Boligtyperne er udlagt således at der omkring den enkelte blok kan skabes et udemiljø der passser bedst muligt til beboeren.

Udearealer, der knytter bebyggelsen sammen
I designet af de fremtidige udearealer er vægten lagt på at binde bebyggelsen sammen. Dette sker bl.a. via tre pladsdannelser: “Den aktive plads” med multibane og andre bevægelsesaktiviteter, som primært er rettet mod de eksisterende ungdomsboliger.

“Fællestorvet”, hvor aktiviteter fra fælleshuset kan rykkes ud på fladen. I tilknytning til pladsen placeres store legeområder for børn. Pladsdannelserne afrundes af “Mødestedet”, der giver mulighed for mindre mødesteder og små nicher med grillplads.

Fælleshuset som bebyggelsens hjerte
Fælleshuset placeres ved det store samlende torv i bebyggelsen. Tanken er at bygningen, har et formmæssigt slægtskab med de eksisterende bygninger, men at den materialemæssigt adskiller sig.

Fakta

Kunde: Horsens Sociale Boligselskab
Omfang: Renovering og sammenlægninger til i alt 102 boliger samt nyt fælleshus
Samarbejde: LABLAND + Rambøll
Rolle og ydelser: totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, projektering og fagtilsyn