østerled horsens

Horsens Sociale Boligselskab ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 3, Østerled i Horsens. Visionen er 102 moderne boliger, der understøtter en bred palet af nuværende- og kommende beboere. Projektet er vundet af RUM i totalrådgivning i samarbejde med Rambøll.

De eksisterende boligblokke er indrettet med et snævert udbud af boligtyper. I den fremtidige plan er der lagt vægt på, at bebyggelsen kan tilbyde flere forskellige boligtyper. Dermed sikres bebyggelsen også en varieret beboersammensætning.

Energirenovering og tilgængelighed
Alle lejligheder får nye altaner mod syd og vest, og facaderne renoveres med fokus på optimering af energiforbruget. Fire af blokkene renoveres og ombygges for at sikre fuldt tilgængelige boliger med nye elevatorer. De resterende blokke ombygges til tidssvarende familieboliger.

Udearealer binder bebyggelsen sammen
I designet af de fremtidige udearealer er lagt vægt på at binde bebyggelsen sammen. En øst-vestgående forbindelse med pladser og legeområder kobler området, bebyggelsen og beboerne sammen.

Fælleshuset som bebyggelsens hjerte
Et nyt fælleshuset placeres ved det store samlende torv i bebyggelsen og udgør derved bebyggelsens hjerte og samlingspunkt for fællesskabet i afdelingen.

Fakta

Kunde: Horsens Sociale Boligselskab
Omfang: Renovering og sammenlægninger til i alt 102 boliger samt nyt fælleshus
Samarbejde: LABLAND + Rambøll
Rolle og ydelser: totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, projektering og fagtilsyn