ny frederiksberg skole

Konceptet for den nye skole er en syntese mellem energimæssige, pædagogiske og tekniske analyser. Gennem skitserende programmering har vi udviklet en optimeret, fleksibel skole og et væksthus for lokalsamfundet, som kan samle både by og landskab. Skolen er designet som en helstøbt figur i to etager, med naturlig opdeling i afdelinger forankret i en kraftfuld midte, der skaber en dynamisk, åben skole.

Ambitiøs beslutning om nedrivning af PCB-ramt skole
Projektet, der er vundet i EU-udbud, omfatter nedrivning af den oprindelige Frederiksberg Skole undtaget blok 7 og Frederiksberg Hallen, samt opførelse af en ny, to-sporet skole med tilhørende multicenter-faciliteter.

Der er tidligere konstateret PCB i bygningerne og Byrådet i Sorø tog i 2012 en ambitiøs beslutning om at erstatte de PCB-ramte bygninger med et helt nyt byggeri.

Stor brugerinvolvering og højt informationsniveau
Projektets udvikling hviler på en bredt forankret brugerinvolveringsproces, der har omfattet stormøder, workshops og ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage, der følges op gennem byggeperioden.

Fra nicher til auditorier - variation i læringsmiljøer
Den nye skole rummer en stor variation i læringsmiljøer som tilgode se både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium,
læringscenter og multisal.

Fakta

Kunde: Sorø Kommune
Omfang: Nedrivning og opførelse af 6.700m2 ny skole
Samarbejde: Balslev, Oluf Jørgensen, Rune Fjord, LABLAND
Foto: RUM + Rune Fjord
Rolle og ydelser: Totalrådgiver, proces- og projekteringledelse, IKT-ledelse, forslag, projektering, byggeledelse og fagtilsyn