munkebjergparken odense

Projektet er vundet ved EU-udbud i totalrådgivning på basis af helhedsplan godkendt af Landsbyggefonden. Munkebjergparken er en afdeling med 38 boliger på Bramstrupvej fordelt på fire blokke og 78 boliger på Munkebjergvej samlet i én blok.

Som et led i fremtidssikringen af Munkebjergparken er udarbejdet en helhedsplan for afdelingen, der omfatter renoveringsarbejder af klimaskærm og installationer, samt ombygninger i forbindelse med sammenlægninger af mindre boliger og indretning af tilgængelighed. De resterende boliger, som ikke sammenlægges eller renoveres for tilgængelighed skal moderniseres med nye køkkener og bademiljøer.

Rådgiverteamet ALECTIA, RUM og LABLAND Arkitekter tager over hvor helhedsplanen slap og er ansvarlig for den videre bearbejdning af renoveringsprojektet ud fra foreliggende skitseoplæg, tilstandsrapport m.m.

IKT-koordinator som nøgleperson
Indledningsvist har RUM foretaget en omfattende registrering af eksisterende forhold mhp etablering af et fyldestgørende 3D projekteringsgrundlag. I den forbindelse er RUM som IKT-koordinator nøgleperson i rådgivning af bygherre om de specificerede krav til IKT. Herunder bistår RUM også med design og opsætning af projekthjemmeside, som skal sikre beboerne fuld information om byggeriet på en nem og tilgængelig måde.

Fakta

Kunde: Civica
Omfang: Renovering af 116 boliger - 10.800 kvm²
Samarbejde: ALECTIA, LABLAND Arkitekter
Foto: Civica
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, beboerworkshops og -håndtering, IKT-koordinator og fagtilsyn