møllehjemmet auning

Projektet omhandler 26 nye 2-rums plejeboliger opført som en udvidelse af eksisterende center Møllehjemmet. Et tidligere boafsnit er deslige ombygget til et nyt centralt træningscenter for hele kommunen.

Tilbygningen er disponeret på et kompakt byggefelt og med stor hensyntagen til naboer og de eksisterende bygninger, - både i forhold til indbliksgener, højder og facadeudtryk.

Det nye byggeri er passet ind i de eksisterende omgivelser ved afdæmpet farvetilgang og valg af materialer, der refererer til den øvrige bebyggelse i området. Facaderne opbrydes i murede skiver, med lette, neutrale partier imellem.

Mod det indre ankomsttorv markeres indgangen og fællesarealerne med et spil af grønlige nuancer i samspil med områdets beplantning og det gule murværk i både nyt og eksisterende byggeri.

Huset er disponeret som 2 boligfløje, hvor boligerne placeres omkring gennemgående gangarealer, hvorfra der altid er udsyn til det fri. Ved de enkelte boliger etableres farvesatte karnapper med ”køkkenvindue” mod gangen, der sikrer variation i gangforløbet og samtidig sikrer genkendelighed for beboerne – både som følge af farven, men også ift. den enkeltes beboers præg på indretning ud mod gangarealet.

Møllehjemmet har været i drift under hele byggeriet.

Fakta

Kunde: Norddjurs Kommune
Omfang: 26 plejeboliger og servicearealer - 1.900 m²
Samarbejde: Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse/IKT, design og projektering, arbejdsmiljøkoord., byggeledelse og fagtilsyn