midtbyens børnehus

integreret daginstitution i kolding midtby

Midtbyens børnehus tager afsæt i stedets potentiale som et skærmende og rigt varieret grønt rum med en dramatisk topografi. Disse karakteristika er indarbejdet i såvel udearealernes disponering samt husets placering på grunden.

Mod nord fremstår byggeriet formmæssigt enkelt i respekt for den bymæssige kontekst. Det nordøstlige hjørne markerer den offentlige sti, som ledes præcist på vej af facadeforløbet mod øst.
Mod syd udfolder bygningen en formmæssig dynamik, der favner landskabets og forstærker stedets topografi.

Vuggestuens taglegeplads giver udsyn til flere legearealer på terræn, og er forbundet til de større børns legeplads via en motorikrampe.

Der er både ude og inde arbejdet med en bred pallette af sanselig og rumlig variation: Små og større huler, legenicher, siddetrapper, afgrænsede rum og åbne opholdsrum. Den store variation i rammerne skal inspirere til nye innovative lege og understøtte personalet i at møde børnenes behov for differentiering og forskellige læringsstile.

Fakta

Kunde: Kolding Kommune
Omfang: 1.500 m2
Samarbejde: Kjæhr & Trillingsgaard, Esbensen | Sloth Møller
Rolle og ydelser: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, Konkurrence, projektering og opfølgning, Efterfølgende særydelser direkte for bygherre.