mælkevejen langeskov

superinstitution for kerteminde kommune

RUM har sammen med STB Byg og Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniørfirma vundet konkurrencen om en ny superinstitution i Langeskov.

Projektet er på ca. 2300 m² og bliver en af landets største institutioner, med 3 børnehaveenheder, en vuggestue med gæstedagpleje samt personale og servicefaciliteter.

Tanken bag vinderprojektet er at nedbryde den store institution til en mindre landsby eller mindre institutioner i den store, så bygningen både forholder sig til barnets skala samt konteksten bestående af mindre boligbebyggelser.

Bygningen er disponeret af 6 selvstændige huset, som samles omkring et indre ”bytorv” og orangeri. Enhederne formgives som klassiske længehuse i en skala, der referer de omkringliggende parceller, mens tagryggene tvistes diagonalt og bevirker, at alle enheder opnår individuelle udtryk.

Byggeriet fremstår udvendigt som en helstøbt, hvid figur på en bund af overvejende grøn karakter. Facaderne har et enkelt grafisk udtryk skabt af de rene flader, varierende vinduesformater, partier beklædt med træ samt integrerede overdækkede arealer. Den grafiske enkelthed understreger byggeriets dynamiske form, som tegnes mod himlen af tagkanternes rytmiske forløb.

I dommerbetænkningen står der bl.a.: ”Forslaget er organisatorisk og funktionelt særdeles gennemarbejdet og fremstår med sin enkle grunddisponering meget overskuelig. - Arkitektonisk vovemod i husets ydre med en markant institution til følge. - Projektet lever fuldt op til institutionens pædagogiske profil. Det arkitektoniske udtryk og indretningen spiller flot sammen med profilens ambitiøse og nyskabende pædagogiske tænkning.”

Fakta

Kunde: Kerteminde Kommune
Omfang: 2.300 m2
Samarbejde: STB Byg
Rolle og ydelser: Arkitekt- og landskabsrådgivning, konkurrence, projektering og opfølgning, Rådgivning for kunstudvalg.