løget tagboliger

AAB afdeling 41 og 42 Løget By i Vejle står foran en gennemgribende renovering af 970 almene boliger. Som supplement til denne renovering har AAB behov for at etablere nye boliger, der dels skaber bo-varianter i afdelingerne og dels bidrager med et unikt arkitektonisk element i det ellers meget stringente bygningskompleks. Dette behov udbydes som særskilt totalentreprisekonkurrence, som RUM i samarbejde med EMR og DRIAS vinder i 2011.

Projektet, der i overensstemmelse med tidsplan realiseres i 2014 - 2015 parallelt med den øvrige renoveringsproces, tilføjer 15 tagboliger til udvalgte boligblokke i både afdeling 41 og 42 og samtidigt gennemføres en tagrenovering af de pågældende blokke med henblik på at opnå mest mulig værdi for boligforeningen i forbindelse med de igangsatte bygningsindgreb.

Boligerne etableres som identitetsskabende ”add-on”- elementer, der rummer attraktive, gennemlyste lejligheder med eksklusive tagterrasser. Områdets smukke natur, som bliver særlig synlig fra højden, trækkes ind i boligerne via store vinduesarealer, hvilket giver oplevelser, der ikke er mulige andre steder i bebyggelsen. Boligerne er samtidigt disponerede med stort fokus på fleksibilitet, der understøtter mange forskellige beboertypers behov til indretning. Resultatet er et moderne bud på en almen bolig, hvis unikke indretning og udtryk udgør en vigtig brik i det samlede løft af afdelingerne 41 og 42.

Fakta

Kunde: AAB Vejle
Omfang: 15 tagboliger etableret i afd. 41 og 42.
Samarbejde: EMR, DRIAS rådgivende Ingeniører
Rolle og ydelser: Design og projektering