kløvervænget

Totalrådgivning for Haderslev Kommune.

3 x 8 boliger, i alt 24 boliger i bofællesskab for yngre borgere med væsenligt fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse: private boliger, fælles boligarealer samt servicedel.

Terrænet, udenom boligerne, følger den kuperede grunds koter og smyger sig omkring bebyggelsen, som et tæppe, hvor bygningerne er placeret.

Bebyggelsens omdrejningspunkt og centrum er den centrale gård, som man ankommer til først. Her er de fælles udearealer og herfra fordeler man sig de 3 boenheder, der ligger i grundens kant.
Bebyggelsen fremtræder som massive mure mod omgivelserne, mens de tre huse mod gården, åbner sig op og skaber et fællesskab ved hjælp af store glaspartier.

Boligerne er udlagt som tr selvstændige enheder med hver 8 boliger. Bygningsformen er en U-form omkring et fælleslokale med køkken og ophold.

Alle boliger har dermed direkte adgang til enhedens centrum: De fælles boligarealer, som står i nær kontakt med den centrale gård.

Bebyggelsen er udformet under væsentligt hensyn til at bevare den naturlige terræn og beplantning - herunder blandt andet et 100 år gammel blodbøg.

Fakta

Kunde: Haderslev Kommune
Omfang:  1.810 kvm nybyggeri
Samarbejde: Rønslev Andersen
Rolle og ydelser: Totalrådgivning: projekteringsledelse, arkitektrådgivning og fagtilsyn.