kirkebakkeskolen

Fremtidens Kirkebakkeskolen har været et politisk diskussionsemne over adskillelige år. Som del af et beslutningsgrundlag har RUM udarbejdet principielle modeller og økonomiske overslag både for renovering og udvikling af eksisterende rammer og ved genopførelse af ny skole med forskellige andre beliggenheder i området.

Beslutningen, der blev startskuddet til en omfattende renovering og udvidelse af den 750 elever store Kirkebakkeskolen, lød i sommeren 2007. RUM har været konsulent i den indledende værdiproces, hvor bl.a. brugernes frustrationer over ikke at skulle bygge ny skole, skulle vendes til et engagement i udviklingen af de eksisterende rammer.

RUM forestod herefter værdibaseret programmering af de funktionelle krav, planlagde gennemgribende indeklimarenovering samt gennemførte EU-udbud i partnering og følgende tilbudsvurdering og kontrahering med vinderen. RUM har i hele forløbet siddet i projektets styregruppe og har bl.a. forestået opfølgning, granskning, afleveringer og anvisningsregnskab.
RUM har desuden ledet en mæglingsproces på grundlag af en tvist i sagen.

Fakta

Kunde: Vejle Kommune
Omfang: Ud- og ombygning, 3-spor, ca. 7.000 kvm
Samarbejde: Alectia 
Rolle og ydelser: Proces- og bygherrerådgivning m. økonomistyring