kerteminde rehabiliteringscenter

Arkitektfirmaet RUM har i samarbejde med Ingeniør´ne og arkitekt Mette Folmer udarbejdet vinderprojektet til et nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune.

Vinderprojektet er en organisk struktur bearbejdet og formgivet med afsæt i gedigne og kendte byggeprincipper. En cirkelrund form med to markante gavlmotiver mod henholdsvis ankomsten og Noret.

Bygningens hjerte er det store centrale gårdrum, som er underopdelt i mindre zoner og nicher, således at rummet både er anvendeligt til bevægelse, aktivitet, ro og fordybelse. Langs gårdrummets facader og under det store udhæng indrettes små indhak, nicher og træterrasser til ophold. Midt i uderummet placeres en oase af grønne planter, mindre træer, et orangeri,
samt sanseområde. Dette er husets frodige åndehul.

Overskuelighed, effektivisering af personalets arbejdsgange samt privathed for borgerne har været vigtige parametre i disponeringen af huset. Den cirkelrunde bygningskrop og gårdrummet tilfører centeret en stor grad af transparens mod de centrale fællesarealer
mens borgerstuerne opnår ro og privathed langs bygningens yderfacade.

Fra borgerstuerne er der uhindret kig fra sengen til det omkringliggende landskab, mens der er skærmet af for kig udefra og ind. Stuen er indrettet med inventar i træ, som giver varme og en hjemmelig atmosfære.

Fakta

Kunde: Kerteminde Kommune
Omfang: Nyt rehab.center, 28 borgerstuer + træningsfaciliteter
Samarbejde: Ingeniør’ne
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse/IKT, design og projektering, arbejdsmiljøkoord., byggeledelse og fagtilsyn.