kerteminde rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscenter Toften er et visionært byggeri, som er udviklet med afsæt i teorien om helende arkitektur kombineret med et dybtgående kendskab til borgerens behov.

RUM vandt i samarbejde med Ingeniør´ne og arkitekt Mette Folmer arkitektkonkurrencen om det nye rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune.

Overskuelighed, hjemlighed og effektivisering
Overskuelighed, effektivisering af personalets arbejdsgange samt privathed for borgerne har været vigtige parametre i disponeringen af huset. Den cirkelrunde bygningskrop og gårdrummet tilfører centeret en stor grad af transparens mod de centrale fællesarealer mens borgerstuerne opnår ro og privathed langs bygningens yderfacade.

Fra hver af de 28 borgerstuer er der uhindret kig fra sengen til det omkringliggende landskab, mens der er skærmet af for kig udefra og ind. Stuen er indrettet med inventar i træ, som giver varme og en hjemlig atmosfære.

Brugerinvolvering og test 1:1
Noget af det der gør Toften helt unik er at husets visioner og arkitektur bygger på en grundig brugerinvolvering med inddragelse af borgere, sundhedspersonale og fageksperter.

I eksternt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation har testpersoner gennemspillet forskellige hverdagsscenarier for på den måde at optimere centerets areal og indretning så det spiller sammen med konkrete arbejdssituationer.

Fakta

Kunde: Kerteminde Kommune
Omfang: Nyt rehab.center, 28 borgerstuer + træningsfaciliteter
Samarbejde: Ingeniør’ne
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse/IKT, design og projektering, arbejdsmiljøkoord., byggeledelse og fagtilsyn.