jernlageret horsens

Horsens er i top-3 blandt landets hurtigst voksende byer. Selvom byen har en stærk profil som kultur- og oplevelsesby og er i forreste række med uddannelse, erhverv og handel, så skal Horsens også i fremtiden være en havneby.
Visionen i helhedsplanen for udvikling af ”Jernlageret” og ”NOPA-grunden” tager afsæt i at bringe byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Byen til vandet - vandet til byen
RUM har i samarbejde med OMJ Ejendomme A/S og COWI vundet byggeretten til udvikling- og opførelse af 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv og butik på kanten mellem Horsens Fjord og Horsens By. Målsætningen er at skabe en ny, attraktiv bydel med blandede funktioner for et bredt udsnit af hele befolkningen.
Havnens væsentligste kvaliteteter som byomdannelsesområde relaterer sig til vandet. I planen arbejdes der derfor med vand som et gennemgående element på flere niveauer og i flere skalaer. Herunder arbejdes bl.a. med klimatilpasning som et særligt aktiv.

Robust og fleksibel helhedsplan
Byomdannelsen baseres på klare strategier for social- økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Det er visionen, at vinderforslaget lægger kimen til en strategisk plan, som både kan danne retning og redskab i målsætningen om at få byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Fakta

Kunde: OMJ Ejendomme A/S
Omfang: 70.000m2 bebyggelse, parkeringsanlæg samt anlæg af havnekanal og offentlige byrum
Samarbejde: COWI
Rolle og ydelser: Projektudvikling, Byplanlægning og bygningsdesign, Landskabsarkitektur.