hover multihus

Vejle Kommune har behov for indvendig renovering og kapacitetsudvidelse af Petersmindehallen med henblik på at imødekomme fremtidens behov ift. alsidig idræt og bevægelse.

Parallelt hermed har kommunen et akut behov for at udvide den naboliggende Petersmindeskole til en fuld, 3-sporet skole, hvilket omfatter bl.a. nye. fleksible læringsmiljøer.

I bestræbelsen på at afdække synergier mellem de to projekter er RUM engageret til at facilitere en brugerproces på tværs af de to organisationer. Processen har oprindeligt som
formål at udmønte en eller fl ere modeller.

Processen forankres i en projektgruppe med bred ledelsesrepræsentation på tværs af de to institutioner. Herunder deltager repræsentanter fra et tidligere lokalt initiativ, der havde som formål at etablere et multihus i forbindelse med Petersmindehallen på langt større budget.

Projektgruppens drøftelser trykprøves løbende i to tilknyttede arbejdsgrupper, der repræsenterer brugere fra hh. hal og skole. Ikke mindst via stor vilje og engagement fra skole og hal til at se perpektiver i sameksistens udmøntedes processen i en samlet model,
der kunne udfoldes yderligere til et skitseforslag med bred opbakning på tværs af de mange interessenter.

Skitseforslaget er godkendt i juni 2015 og viderebearbejdet med fortsat brugerinddragelse. Projektet er ultimo 2015 udbudt i totalentreprise og kontrakten er efterfølgende tildelt Brdr. Thybo & CO.

RUM fortsætter som bygherrerådgiver på projektet frem mod forventet ibrugtagning august 2017. Ved rejsegilde i oktober 2016 fremhæver politikere samt skole og fritidsrepræsentanter det fortsat forbilledlige samarbejde, der nu også inkluderer TE-organisation.

Fakta

Kunde: Vejle Kommune
Omfang: 1100kvm nybyg + ca. 900kvm ombygning
Samarbejde: Alectia (ifm. udbud)
Rolle og ydelser: Brugerproces, bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, udbud i totalentreprise.