hospitalsenheden horsens DKC

Projektet, der er vundet i totalentreprisekonkurrrence, omfatter etablering af nyt Dag Kirurgisk Center som et led i en langsigtet vision for det ny Regionshospital Horsens.

DKC møder patienten og den pårørende i et åbent og positivt miljø. Projektets vision er at skabe et nyt hospitalsafsnit, som sikrer trygge og stimulerende rammer for patienten og samtidig sikrer et attraktivt og positivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Det nye center etableres som en ny, markant afdeling, der indordner sig under det eksisterende bygningsudtryk, men som samtidigt markerer nytænkning og imødekommenhed overfor patienten og den pårørende.

Bygningen udføres som et meget fleksibelt byggeri, hvor tagkonstruktionen spænder fra facade til facade. Der er således ingen bærende skillevægge og man er derfor fremadrettet fri for bindinger i forhold til rumstørrelser i forbindelse med evt. fremtidige udvidelser/ombygninger - herunder de udvidelser, der er skitseret i Generalplan for RHH.

Bygningen er designet til at opfylde energikraverne for lavenergiklasse 2020 og er udført med miljøvenlige og robuste materialer, samt enkle velafprøvede installationsprincipper. En proces som samlet sikrer et sundt og holdbart byggeri, med optimale betingelser for at minimere udgiften til drift og vedligehold.

Fakta

Kunde: Region Midt
Omfang: nybygning ca. 1150kvm
Samarbejde: KG Hansen og sønner, Rambøll
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning (GOA+DKC), fagtilsyn (DKC)