horsens byskole og minivest

Horsens Byskole (tidl. Slotsskolen) er en ny skole i Vestbyen som RUM vandt som arkitektrådgiver i totalentreprisekonkurrence i samarbejde med MT Højgaard, KHR a/s og Oluf Jørgensen A/S.
Projektet omfattede opførelse af ny 2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang samt ombygning af eksisterende skole til den integrerede institution “Minivest”.

Det nye skolebyggeri blev udført i totalentreprise med delt arkitekt-rådgivning ml. KHR a/s og RUM, mens den tilliggende integrerede institution, Minivest, blev gennemført med RUM som totalrådgiver.

Horsens Byskole er disponeret med et to-etagers, centralt fællesområde, som henvender sig alle aldersklasser, f.eks. et multianvendeligt torveareal, idrætsfaciliteter, pædagogisk lærested, administration m.m. MiniVest er en integreret institution som dels rummer skolens SFO og dels vuggestue, børnehave og dagplejeafsnit – herunder et storkøkken som også producerer til øvrige kommunale institutioner.

Mini-Vest blev renoveret og omdannet parallelt med udførelsen af den nye skole. Denne opgave blev varetaget af RUM som totalrådgiver og ansvarlig for projekteringsledelse, arkitektprojektering og tilsyn / byggeledelse i fagentreprise.

Horsens Kommune vedtog i 2011 en ny skolestruktur og herunder at etablere en central Horsens Byskole bestående af 3 afdelinger. Samtidigt vedtog man at samle alle byens overbygningselever i denne afdeling, hvilket krævede en udvidelse på ca. 1.500 m² med både fag- og basislokaler.

I forlængelse af det tidligere gode samarbejde valgte Horsens Kommune at tildele RUM opgaven som bygherrerådgiver inkl. underådgivning og arkitekt på dispositionsforslag til udbud i totalentreprise.

Den forudsatte tidsplan var meget stram og forudsatte, at både skitsering, TE-udbud og den efterfølgende projektering og udførelse samlet blev gennemført på under 9 mdr. Det lykkedes gennem et tæt effektivt teamwork at indfri målet – det nye bygningsafsnit stod klar ved skolestart i 2012.

Fakta

Kunde: Horsens Kommune
Omfang:  ca 9.100 m2+2.010 m2 ombyg. / +. 1.500m2 nybyg / + 700 m2 nybygning samt ombygn.
Samarbejde: KHR - Oluf Jørgensen - Drias
Rolle og ydelser: Arkitektrådgiver (TE), totalrådgiver, inkl. projekterings- og byggeledelse (TR), bygherrerådgivning.