herningsholm erhvervsskole

konkurrenceforslag

RUM har i samarbejde med Kontur Arkitekter og Hundsbæk og Henriksen Ingeniør firma deltaget i projektkonkurrencen om en ny skole på 4700 m² til Herningsholm Erhvervsskole. Bygningens arkitektur udspringer af ønsket om at kombinere et gennemtænkt og moderne undervisningsmiljø med et rumligt univers, der besidder høj æstetisk og sanselig kvalitet. Den sanselige arkitektur er opnået ved at arbejde fokuseret med lyset og materialernes stoflige potentiale. Vi har i projektudviklingen haft stor fokus på bygningernes og funktionernes orientering, sollyset og ønsket om transparens, og har derfor målrettet arbejdet med solafskærmningen som en integreret del af bygningens udtryk og arkitektur.

Vi tror på at forandringerne i undervisningsmetoder og den stigende bevidsthed om differentierede læringsstile, kræver fleksible – og fremfor alt – varierede undervisningssteder og læringsrum. Men samtidig er vi også bevidste om, at det langt fra er lokalets form, som i sig selv skaber spændende og inkluderende undervisning – det er vores klare overbevisning, at det regulære basislokale har almengyldig værdi også i fremtidens uddannelsesbyggeri.

Alle de lukkede læringsrum er disponeret ud fra udbudsmaterialets krav til dimensionering og indretning. Det betyder, at de alle har en størrelse, som giver stor fleksibilitet i indretningsmuligheder. Alle disse lokaler er udlagt med en indbygget skabs og garderobe niche samt glaspartier mod fællesarealerne.

Bæredygtighed er et bærende og gennemgående koncept for bygningen. Vi har arbejdet med bæredygtighed i bred forstand, hvor såvel tekniske og miljømæssige som sociale og økonomiske aspekter har haft indflydelse på udvikling og design. En målrettet, kreativ, integreret designproces i samspil mellem arkitekt- og ingeniørmæssige fagligheder har resulteret i et hus, der har en stærk fortælling om kontekstens forhold, variation i dagslys, forbindelse til de øvrige bygninger og brug af beplantning for at fremhæve og styrke graden af transparens og sammenhæng mellem inde- og uderum.

Fakta

Kunde: Herningsholm Erhvervsskole
Omfang:  4700 m² nybyg
Samarbejde: -
Rolle og ydelser: Projektkonkurrence