hede nielsens fabrikker

Hede Nielsens fabrikker har industrikhistorisk værdi og ikonisk format. Det er et fabriksbyggeri med stor lokal bevågenhed, som er gennemgribende renoveret og udvidet med stærkt fokus på at bevare det industrielle præg og den arkitektoniske kvalitet.

Administration, retssale, undervisning og fitness
Første etape omfatter etablering af Fitness-afdeling samt Retten i Horsens. Her integreres sikringsrutiner og logistik med vilkårene i en ældre industribygning.

Indretningen omfatter en stor nævningesal, fem mindre retssale, celler for korttidsophold samt åbent kontormiljø for Byrettens ansatte.

I næste etape er skabt et moderne undervisningsafsnit til Sprogcenter Midt. Det er indrettet med lyse, fleksible lokaler i kombination med åbent kontormiljø til hovedafdelingens
administration og centrale opholdsarealer til kursisterne.

RUM har i 2015 udviklet et forslag til udvidelse af Sprogcenteret med påbygning af penthouse-etage. Projektet afventer bygherrens stillingstagen.

Fokus på arbejdsmiljø og indeklima
Projektet har stor fokus på indeklima, med særligt fokus på akustik og dagslys i de åbne, store bygninger. Bygningerne er så vidt muligt gennemlyste, hvor store glaspartier trækker lyset dybt ind i lokalerne.

Fakta

Kunde: Domstolsstyrelsen / Svanen Gruppen / CASA
Omfang: 4.300 kvm om- og tilbygning
Samarbejde: Oluf Jørgensen / Torntoft & Mortensen A/S
Rolle og ydelser: Design, projektering og fagtilsyn.