grejsdal åpark

Nærhed til bycentrum med bøgeskoven i baghaven. Det er drømmen, som bliver til virkelighed, når 100 nye familieboliger opføres i den naturskønne Grejsdal ved Vejle.

Boligerne, der er fordelt på både almene lejemål og ejerlejligheder, opføres i et tæt og konstruktivt samarbejde med Lejerbo Vejle og Udviklingsselskabet Grejsdalsvej.

Engkarakter videreføres ind i mellem husene
Husene placeres på et engområde og sammenkobles landskabsmæssigt med et integreret stiforløb. Udearealerne kobler placeringen ved Grejs Å sammen med de muligheder som anvendelse af nyeste LAR principper giver.
Engkarakteren videreføres ind mellem husene, således at engen visuelt og fysisk maksimeres.

Optimal udnyttelse af sol- og dagslys
Terrassehusenes karakter og geometri tager afsæt i Grejsdalens karakteristiske landskabsprofil i kombination med et moderne boligudtryk. Husenes orientering er inspireret af den omkringliggende bygningsstruktur og udnytter sol- og dagslysforholdene mod syd og vest optimalt.

Projektet er disponeret så det naturligt kan etapeopdeles i 5 etaper á 20 boliger. De almene lejeboliger varierer i størrelse og indretning fra ca. 75m2 til ca. 105m2 mens ejerlejlighederne er op til 130m2.

Fakta

Kunde: Lejerbo & Udviklingsselskabet Grejsdalsvej
Omfang: i alt 100 lejligheder - ca. 9000kvm
Samarbejde: Alectia
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projektudvikling, bistand til lokalplan, projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn.