godsbanegade

På kanten af ”Slagterigrunden” i Horsens har RUM i samarbejde med DOMEA udviklet- og opført en række nye, attraktive familieboliger med arkitektonisk respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.

Bebyggelsen ligger på en central placering i Horsens midtby, tæt ved banegård og bymidte. Bygningerne ligger med en fælles facadefl ugt mod Godsbanegade, dermed strammes
gaderummet op - samtidig med at der sikres indkig til den bagvedliggende historiske bygning – Bastian.

Projektet omfatter opførelse af 3 boligblokke med i alt 60 boliger med tilhørende serviceøer, cykelskure og vej-, parkerings-og haveanlæg. Byggeriet omfatter 18 stk. 2-værelses, 27 stk. 3-værelses og 15 4-værelses boliger, der alle er indrettede med åben køkken i direkte forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue.

De 3 bygninger er opført med facader i røde teglsten med hvide vandskurede bånd og murfelter. Vinduer, facadedøre og glaspartier er mørkgrå (antrazit). I de fire bygningshjørner er der overdækkede og delvist indbyggede altaner på 11 m2, udført i beton, og med værn i stål og glas. I stueetagen findes tilsvarende ”altan” som terrasse med betonfliser, og med samme værn. Ved altanerne er der monteret skydeskærme til afskærmning.

Byggeriet bliver opført som lavenergibyggeri og overholder energikravene til 2015. Adgangsveje, parkeringspladser og det interne fortov langs med punkthusene er udført niveaufrit af hensyn til gangbesværede og kørestolsbrugere.

Fra parkeringsarealet er der adgang til en overdækket hovedindgang med indbyggede postkasser, og herfra er der adgang til et trapperum med en stor elevator.

Boligerne stod færdigt primo 2016 og er allerede revet væk.

Fakta

Kunde: Domea
Omfang: 60 familieboliger - ialt 5250m2
Samarbejde: Dansk Boligbyg / Søren Jensen
Foto: Jakob Lerche
Rolle og ydelser: Projektudvikling, arkitektrådgivning ifm. totalentreprise