give kultur- & borgerhus

Borgerne i Give har længe ønsket sig et Kultur- og Borgerhus, som det også findes i storkommunens øvrige centerbyer. RUM vandt konkurrencen om rådgivningsydelsen ifm. forprogram, analyser af placeringer samt den følgende projektering og ledelse af byggeriet.

Processen frem til godkendt idéoplæg har fra RUMs side kørt i 2 parallelle spor, som afslutningsvis blev integrerede: Spor 1 omfatter Bruger- og borgerinddragelse med fokus på kortlægning af ønsker og behov til funktioner og en involverende analyse af mulige synenergier og arealrationaler.

I spor 2 har vi arbejdet med projektets tekniske aspekter: Miljø og planforhold, analyse af bymæssig placering samt totaløkonomiske betragtninger.

I december 2013 godkendte Vejle Byråd idéoplægget samt at projektet placeres på den tidligere rådhus.

Efter planlagt fundraisingperiode forestået af brugergruppen ”Give i Live” er projektet genoptaget i marts 2014 med henblik på disponering af det nye Borger- og Kulturhus ved radikal ombygning af det tidligere rådhus med fokus på størst mulig åbenhed og ny, spændende rumlig interaktion mellem husets funktioner.

Som et karakterskabende element etableres en gennemgående ”superreol”, der iscenesætter en gennemgående, bærende væg. Der etableres desuden samlingssal fordelt over to etager samt åbne, arbejdende værksteder.

Byggeriet er ibrugtaget september 2015 og er allerede blevet instrumental i både det organiserede- og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

Fakta

Kunde: Vejle Kommune
Omfang: ca 2000m2 ombygning - herunder etablering af nyt bibliotek
Samarbejde: Rambøll
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, procesledelse ifm. idéoplæg, Projekterings- og IKT-ledelse, byggeledelse og tilsyn.
Foto: Julie Broberg og Kate Langgaard Bech