generationernes hus

RUM har vundet totalentreprisekonkurrencen om Generationernes Hus i samarbejde med JFP (totalentreprenør) og rådgiverne KPF Arkitekter, Kragh & Berglund og SWECO. Teamet skal nu videre med projektering og opførelse af det 27.400 m² store projekt på Aarhus Ø, som får havnens nyeste boligprojekter som tætte naboer.

"Generationernes Hus er et hus til Aarhus Kommunes borgere. Det er rammen om et godt liv og en god og givende hverdag.  Huset kommer til at rumme og summe af liv og man mødes på tværs af alder og livsvilkår. Det er anderledes og nytænkende og det skaber nye bud på fremtidens velfærd”

Jette Skive, Rådmand

Generationernes Hus bygger på visionen om fællesskaber!
Generationernes Hus er en social innovativ satsning I et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande er der til opgaven udviklet et helt mindset omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning: Børn, unge, ældre, handicappede og familier. I Generationernes hus er disse ideer omsat til fysisk form; boliger og institutioner. Men hér i en helt ny blanding, hvor fællesfaciliteter på kryds og tværs initierer en helt ny måde at være borger i en bydel på.

Projektet omfatter 304 almene boliger til både unge, familier, handicappede, ældre og plejeboliger samt en ni-gruppers daginstitution.

”Vores by kommer til at få stor glæde af Generationernes Hus. Det er et visionært projekt! Man skaber rammerne for nye former for fællesskaber. Det bliver et enestående hus [og] en nyskabelse til gavn for kommende beboere, for bydelen og for byen som helhed”

Keld Albrechtsen, Formand Brabrand Boligforening

Det menneskelige perspektiv i fokus
Generationernes Hus er skabt med fokus på det menneskelige perspektiv - i både indhold og form. Det kommer fysisk til udtryk i alle projektets aspekter; fra den overordnede disponering i otte mindre byhuse til de hjemlige rammer, som drager omsorg for den demente borger og til daginstitutionens legelandskab i tre etager, som inviterer til bevægelse, læring og tryghed i børnehøjde.

Mødested for hele byen
Generationernes Hus er samtidigt et åbent byggeri, som giver fra sig til byen og inviterer byens borgere til at benytte de mange fælles faciliteter, som blandt andet omfatter caféer, fitness, legeplads og værksteder. Det betyder, at hele bydelen får et nyt, fælles mødested – henvendt til alle generationer.

Læs pressemeddelsen her (pdf)

 

Fakta 

Kunde: Aarhus Kommune / Brabrand Boligforening
Omfang: Nyt bygningskompleks på 27.500m2
Samarbejde: JFP / KPF / SWECO / Kragh & Berglund
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projektering