friplejehjemmet højbo

Projektet, der er vundet på baggrund af et udbudt forslag, omfatter om- og tilbygning til det eksisterende friplejehjem Højbo i Arnborg.

Opgaven fordeler sig på ombygning og renovering af serviceareal og aktivitetscenter på ca. 1.200 m samt om- og nybygning af 36 plejeboliger - heraf er ca. 2.950 kvm nybyggeri.

Udover boligerne omfatter byggeriet bl.a. også opførelse af en staldbygning, 2 pavilloner og en dyrefold.
Ligeledes er det vægtet højt at sikre stimulerende og sanselige uderum med mulighed for ophold nær boligerne og for ”ture” ud i landskabet.

RUM har forestået arkitektrådgivning ifm. tilretning af forslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt med afsæt i et godkendt forslag og i tæt samarbejde med såvel bygherre som bygherrens rådgiver.

Friplejehjemmet er i drift under det omfattende byggeri og udføres derfor etapevist og under hensyn til løbende genhusning. Etape 1, der omfatter nyopførelse af fløj 1 med 12 boliger er ibrugtaget januar 2013, mens fløj 2 og 3 nyopføres med ibrugtagelse i hhv. sommer- og jul 2013. I 2014 gennemføres den afsluttende ombygning / renovering af centralt serviceareal og aktivitetscenter.

Fakta

Kunde: Danske Diakonhjem
Omfang: Tilbygning ca. 2950kvm, ombygning ca. 1200kvm
Samarbejde: Jørgen Friis Poulsen / Oluf Jørgensen
Rolle og ydelser: Forslagsdetaljering / revision, projektering og opfølgning