flintebakken

Lejerbo har igennem en årrække anvendt RUM som rådgiver, herunder ifm. udarbejdelse- og senere opdatering af en tilstandsrapport for afd. 92 Flintebakken i Horsens. Med afsæt i seneste rapport har RUM opstillet en samlet strategi for prioritering af genopretning, vedligehold og energirenovering, som efterfølgende er forelagt beboerne på stormøde. Strategien, der blev positivt modtaget, balancerer nødvendig genopretning med renoveringstiltag, som giver beboerne mest mulig værdi for pengene i form af kvalitative løft af deres boliger.

Renoveringsarbejdet, der forankres via et beboervalgt byggeudvalg og løbende beboerorienteringer, omfatter trappeudskiftninger, omfugning af murværk i gavle, betonrenovering samt udskiftning af vinduer. Indvendigt udføres nye vaskearrangementer i samtlige toiletrum, ligesom udvalgte toiletrum renoveres efter behov. Endvidere udføres nyt tag og værn på boligernes altaner, hvilket styrker altanen som beboerens personlige uderum på kanten mellem bolig og udeareal. I forbindelse med materialevalg og -løsninger har RUM indarbejdet vedligeholdelsesfrie løsninger, hvilket styrker boligforeningen i dens håndtering af den fortløbende vedligeholdelsesforpligtigelse. Renoveringen gennemføres uden genhusning. På RUMs anbefaling opstilles vogne med toilet- og bruserum til hver lejlighed, ligesom der opstilles vogne med fælleskøkken.

Strategien handler dels om geneminimering for den enkelte beboer, men støtter- og forstærker samtidigt beboerfællesskabet. Når renoveringen er gennemført i 2016 er målet således en revitaliseret bygningsmasse og et styrket beboerejerskab til glæde for boligforening og lejere.

Fakta

Kunde: Lejerbo
Omfang: Reno. og genopret. -316 boliger, ca. 22.760m2
Samarbejde: Oluf Jørgensen A/S
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, IKT-koordinering, projektering og fagtilyn