flintebakken

Lejerbo har igennem en årrække anvendt RUM som rådgiver, herunder ifm. udarbejdelse af tilstandsrapporter for afd. 92 Flintebakken i Horsens. Renoveringsstrategien, som blev positivt modtaget af beboerne, balancerer nødvendig genopretning med renoveringstiltag, som giver beboerne mest mulig værdi for pengene i form af kvalitative løft af deres boliger.

Renoveringsarbejdet, der forankres via et beboervalgt byggeudvalg og løbende beboerorienteringer, omfatter trappeudskiftninger, omfugning af murværk i gavle, betonrenovering samt udskiftning af vinduer. Indvendigt udføres nye vaskearrangementer i samtlige toiletrum, ligesom udvalgte toiletrum renoveres efter behov. Endvidere udføres nyt tag og værn på boligernes altaner, hvilket styrker altanen som beboerens personlige uderum på kanten mellem bolig og udeareal.

Vedligeholdelsesfrie løsninger
I forbindelse med materialevalg og -løsninger har RUM indarbejdet vedligeholdelsesfrie løsninger, hvilket styrker boligforeningen i dens håndtering af den fortløbende vedligeholdelsesforpligtigelse.

Et styrket beboerejerskab
Renoveringen gennemføres uden genhusning. Der opstilles vogne med toilet- og bruserum til hver lejlighed, samt vogne med fælleskøkken. Strategien handler dels om minimering af gener for den enkelte beboer, men støtter- og forstærker samtidigt beboerfællesskabet. Målet er en revitaliseret bygningsmasse og et styrket beboerejerskab til glæde for boligforening og lejere.

Fakta

Kunde: Lejerbo
Omfang: Reno. og genopret. -316 boliger, ca. 23.000 m2
Samarbejde: Oluf Jørgensen A/S
Foto: Jakob Lerche
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, IKT-koordinering, projektering og fagtilyn