fjernvarme horsens

Organisationen Fjernvarme Horsens er resultatet af en fusion af de tre virksomheder Horsens Varmeværk, Dagnæs-Bækkelund Varmeværk og Horsens Kraftvarmeværk. For at sammenlægningen bliver en succes – også overfor slutbrugeren - er det en væsentlig del af fusionsprocessen, at den nye organisation får et nyt ansigt udadtil.

Designet til at understøtte integration
At fusionere tre selvstændige selskaber til én virksomhed på én samlet adresse stiller store krav. Derfor prioriterer ledelsen i den nye organisation, at samle alle faggrupper i ét bygningskompleks. Det sker for at sikre at de synergieffekter, der opnås ved sammenlægningen, videreføres i det daglige samarbejde mellem medarbejderne. Et nyt hus til en ny organisation.

”Når vi nu samlede tre selskaber og dermed tre forskellige måder at arbejde på, var det enormt vigtigt for os, at det nye kontorhus blev indrettet efter; Hvad er det for nogle arbejdsgange? Hvem arbejder sammen? Hvor er det vigtigt, at medarbejdere sidder tæt? Hvor er der kommandoveje?

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Mennesker der mødes - en katalysator for integration
For at sikre bygherren en skalérbar bygning har RUM -i forbindelse med udviklingen af byggeprogrammet, udarbejdet analyser på forskellige byggescenarier. På den baggrund udvikles en ny ramme, for at sikre maksimal sammenhæng og synergi mellem husets brugere og funktioner.

Bygget med respekt for det eksisterende
Den nye tilbygning er udformet i et stringent formsprog, som materiale- og formmæssigt genfortolker og forstærker flere bygningselementer i det eksisterende prisbelønnede anlæg.

Materialevalg afspejler udtryk og organisering
Udadtil skal huset understøtte den professionalisme, som organisationen står for. Derfor er der valgt gedigne materialer med et stramt udtryk, som forholder sig til det eksisterende byggeri. På facaderne er der således benyttet en mørk zink mens der indvendigt skelnes mellem den nederste etage, hvor kunder og brugere kommer ind fra gaden, og de øvrige etager med kontor- og mødelokaler.

”RUM har klaret opgaven rigtig godt, synes jeg. Lige fra første møde, hvor de fremlagde en plan for, hvordan de ville angribe sådan en proces med interview af medarbejderne for at designe det rigtige hus ift. organisation og arbejdsgange - det er blevet virkelig vellykket.”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Fakta

Kunde: Fjernvarme Horsens
Omfang: 1.200 m2 nybygning, 500 m2 ombygning
Samarbejde: EMR / Drias / Hundsbæk & Henriksen
Foto: Jakob Lerche
Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, workshops, projektledelse, design og projektering