dommergården vejle

Dommergården i Vejle er et markant byggeri i Vejle Centrum med stor lokalhistorisk værdi. Bygningen er oprindeligt fra 1920 og er tegnet af den kendte arkitekt Martin Nyrop.

I perioden 2009-10 har Ark-teq (projekter og medarbejdere overtaget af RUM i 2010) været totalrådgiver på en nænsom renovering og ombygning, som er resulteret i et moderne sundhedscenter med respekt for den historiske kontekst.

Renovering og ombygning er efterfølgende blevet præmieret med Vejle Prisen 2011 for god arkitektur.

Projektet er gennemført i to etaper. Etape 1 omhandler facade- og tagrenovering, hvor facaderne er omfuget, vinduer er malet og der er udført nye kviste og nyt tag i overensstemmelse med bygningens stilistiske karakter.

Etape 2 omhandler indvendig ombygning fra oprindeligt dommerkontor, til nyt sundhedshus med tandlægeklinik på plan 3, lægepraksis på plan 2, lægepraksis plan 1,lokaler til Kræftens Bekæmpelse på plan 0 nord samt lokaler for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Vejle kommune på plan 0 syd. 

Den indvendige ombygning indbefattede ligeledes en udfordrende indbygning af ny elevator i tilknytning til den eksisterende, bevaringsværdige hovedtrappe.

Fakta

Kunde: Vinding Gruppen
Omfang: Facade- og tagrenovering, indvendig ombyg.
Samarbejde: Rambøll / Consel A/S
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse, projektering, byggeledelse, fagtilsyn

Download fuld
case som PDF