daginstitution engesvang

Den nye daginstitution i Engesvang sikrer trygge og stimulerende rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling, tilbyder et attraktivt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne samt bliver et indbydende og overskueligt sted for forældre at færdes.

Daginstitutionen rummer 130 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn samt heldagslegestue til 20 børn.

Et stærkt og integreret samspil mellem ude og inde
Det bygningsmæssige koncept har klar reference til de landlige omgivelser i Engesvang og er disponeret som et trefløjet længehus med et asymmetrisk sadeltag, der afspejles i tre markante gavlmotiver. Taget udføres med et dybt udhæng, som skaber en loggia omkring huset og skærmer bygningen for sol og regn. Dybe nicher i bygningskroppen skaber en serie af større overdækkede uderum samt ekstra solafskærmning mod syd.

Fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen
Fællesområdet går centralt gennem huset og centreres omkring køkkenet. På begge sider dannes der lommer, hvorfra der ”flyder” forbindelser ud til de enkelte grupper. Området er tænkt som et organisk forløb, der rækker ud efter de enkelte funktioner med fleksible overgange. Dette sikrer en høj udnyttelse af arealerne.
Den rumlige sans understøttes ved at ’åbne’ tagrummet op med ovenlys og synlige spær, som forstærker den tredimensionelle oplevelse – med reference til trækronerne i skoven udenfor.

Fakta

Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Omfang: Ny daginstitution på ca. 1.500 m2
Samarbejde: STB Byg / EKJ
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, Konceptudvikling konkurrence, Brugerinvolvering og workshops, Projektering + opfølgning under udførelse