campus horsens

Campus Horsens er visionen om et internationalt og mangfoldigt studiemiljø. Et by-integreret campus sikrer ikke blot synergi mellem forskellige uddannelsesinstitutio­ner, men også sammenhængen mellem byens uddannelser og byens borgere. 

RUM har i samarbejde med CASA og Rambøll udarbejdet masterplanen for 75.000 m² nyt campus-område i Horsens midtby. Projektet står på skuldrene af RUMs arbejde med ’Midtbyforbindelsen’ fra 2010 som siden har været styringsværktøj for Horsens Kommunes forsatte udvikling af midtbyen. 

’Sharing’ som præmis i masterplanen
Masterplanen er funderet i troen på et by-integreret og attraktivt Campus, som betinger at vi samarbejder og deler.
’Sharing’ har været en grundlæggende præmis. Det er platformen for optimal ressourceudnyttelse, et sundt miljø og for synergier mellem de initiativer og projekter byens uddannelser, byens borgere og Horsens Kommune ska­ber.

Campus Horsens og SOSU Horsens
I 2016 udarbejdede RUM i team med LABLAND konkurrenceprojekt for to udbud under rammeaftale i forbindelse med realiseringen af Campus Horsens.
RUM vandt i den forbindelse realiseringen af den nye Social- og sundhedsskole i Horsens. Projektet er en vigtig brik i udviklingen af Campus Horsens.  

Se video af vores bud på Campus Horsens eller læs mere om SOSU Horsens.

Fremtidssikring af Horsens
Målet med Campus Horsens er både at fremtidssikre Horsens, som et at­traktivt uddannelsessted, og at skabe mulighed for synergi mellem uddannelsesinstitutioner, der bl.a. vil omfatte VIA University College, Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens, Erhvervsakademi Dania, Horsens HF & VUC samt Sprogcenter Midt.
Når hele området står færdigt, vil der være ca. 8.000 studiepladser centralt beliggende i Horsens.

 

Fakta
Bygherre: Horsens Kommune
Omfang: 75.000 m2 campusbyggeri + masterplan
Samarbejde: CASA ejendomme, Rambøll
Rolle og ydelser: Arkitektrådgiver på udarbejdelse af masterplan