børnehuset gudenådalen

1. præmie i indbudt konkurrence. Projekt omhandler etablering af ny, integreret daginstitution placeret på en naturskøn skråning i udkanten af Randers.
Byggeriet er opført som 0-ENERGIHUS.

Projektet - der indeholder både dagpleje-, vuggestue- og børnehave samt specialgruppe - tager arkitektonisk udgangspunkt i den ekstremt kuperede naturgrunds kvaliteter. Daginstitutionen rummer heraf en række spændende rumoplevelser med forskudte planer, forskellige rumhøjder og trapper, reposer, samt ramper til ophold og motorisk udfoldelse. Alle disse rumlige forløb er samtidigt designede, således at alle tilgængelighedshensyn er indarbejdede.

Institutionen er ydermere designet med henblik på at skabe optimale rammer for en moderne arbejdsplads, der understøtter inkluderende, pædagogisk virksomhed.

Børnehuset Gudenådalen ligger i et skrånende og kuperet terræn, hvor terrænet udgør det landskabelige fundament i den arkitektoniske tilgang og bearbejdning af områderne omkring institutionen. Inspirationen er hentet fra de japanske og kinesiske rismarker, hvor samspil mellem terrænet og fladen skaber et multifunktionelt og artikuleret landskab.

Et sammenhængende bånd løber som floden gennem landskabet og skaber et sammenhængende rumligt forløb fra ankomsten til institutionen, frem til bygningen og videre ud i området, hvor stien indgår i legen og læringen i forhold til den grafiske bearbejdning af fladen.

Fakta

Kunde: Randers Kommune
Omfang: 1.300 m²
Samarbejde: Vognsen Rådg. Ingeniører / PN Erhvervsbyg A/S
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning - bygning + landskab