børnehuset fårvang

Det overordnede mål for Børnehuset Fårvang har været at skabe et samlet børnemiljø i Fårvang for børn i alderen 0-18 år, som understøtter sammenhæng
og samarbejde mellem børn, personale, forældre og lokalområdet.

RUM vandt som totalrådgiver, i team med Rambøll, opgaven at tegne den nye institution. Projektet omfatter en tilbygning til Fårvang Skoles indskolingsafdeling på ca. 715 m², samt ombygning af 200 m² i skole – primært indskolingsarealer. Tilbygningen er disponeret til 80 børnehavebørn, samt en legestue til brug for områdets dagpleje. Som en del af projektet er der etableret et produktionskøkken, som skal producere mad til skolens ca. 360 elever, samt alle måltider til børnehusets ca. 100 børn.

Synergi i det daglige fællesskab
Projektet har særligt fokus på synergi i det daglige fællesskab mellem børnehaven og skolen med børnene som centrum, samt muligheden for at ”låne faciliteter af hinanden”.
Som en del programmeringsfasen har projektgruppen arbejdet videre med synergibegrebet, i forhold til m² og de fysiske rum, så synergien indtænkes i alle m² og ikke kun de m², som er” tilovers”, når hver har fået sit. Denne synergi er i høj grad indarbejdet i den overordnede disponering af det fælles børnehave- og indskolingsområde. De to områder kan i princippet smelte helt sammen og fungerer i en sammenhæng (f.eks. i ydertimerne) samtidig med, at der er mulighed for, at afgrænse de forskellige områder ”etapevis” alt efter aktiviteter og behov.

Fakta

Bygherre: Silkeborg Kommune
Omfang: Ca. 715 kvm tilbyg + 200 kvm ombyg (netto)
Samarbejde: Rambøll
Rolle og ydelser: Totalrådgiver, projekterings- og IKT-ledelse, Arbmiljøkoor., byggeledelse og fagtilsyn, Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning
Foto: Jakob Lerche