blumersgade

Projektet indeholder 44 boliger fordelt ligeligt mellem almene ældreboliger, almene familieboliger og ejerlejligheder. (Skema A godkendt dec. 2010). Der er lagt vægt på at skabe et levende og dynamisk bomiljø for både unge, ældre og familier.

Karrébygningen står på en base der er adskilt som to klart aflæselige former, adskillelsen sikrer en sigteline fra Beringsparken mod nord til Bygholm å mod syd.

Mod den grønne rutes grønne rum trækkes basen ud - dermed skabes en blidere overgang fra den grønne flade til den 5 etagers bygningskrop.

Basen indeholder offentlige funktioner: butiksarealer og ankomstrum til bolig-opgangene. Som i karrébygningens base findes der i punkthusenes stueetage offentlige erhvervsarealer.

Punkthusene adskiller sig i udtryk og materialeholdning i forhold til karrébygningen husene vil opleves som lette transperante prismer. Parkeringsarealer er placeret tæt ved bygningen, det er samtidig intentionen at p-arealet ikke skal opleves som en sammenhængende flade, derfor er p-pladserne samlet i stænger der placeres frit på fladen. Kørearelerne underindeles med forskellige belægningstyper.

 

Fakta

Kunde: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 (AAB)
Omfang: 23 alm. familieboliger + 21 ældreboliger
Samarbejde: Torntoft & Mortensen A/S / Oluf Jørgensen
Rolle og ydelser: Projektudvikling, arkitektrådgivning ifm. totalentreprise