billund airport

RUM har som arkitekt samarbejdet tæt med Billund Airport i forbindelse med den seneste, gennemgribende ombygning af lufthavnen.
Projektets primære sigte er at tilvejebringe optimale fysiske rammer for butikker og catering (food & beverage). Desuden skal ombygningen bidrage til at sikre et så enkelt og smidigt passagerflow som muligt.

Ombygningen foregår på 3 af lufthavnens 4 etager, og omfatter Stueplan: Flytning af kontorer, ny catering, samt ombygning af hovedvagt med ny security. 1.sal: Et større, samlet butiksområde samt udvidelse af eksisterende kiosk-område. 2. sal: Nyt, samlet café- og restaurantområde (Food & Beverage med tilhørende køkkenfaciliteter) med optimal sammenhæng til butiksområdet.

Til hvert indsatsområde hører en række af forundersøgelser, der er opsamlet og konkretiseret i et byggeprogram. Ombygningen tager sigte på kapacitet, wayfinding, salgsfremme, brand- og flugtveje, forsyninger og affald, samt arbejdsmiljø. Desuden er der en række installationstekniske udfordringer.

Optimeringen af butiksområde samt catering indebærer en flytning af security-afsnit fra nuværende beliggenhed på 1. sal til stueplan. Herved forbindes check-in og security tættere og mere logisk, og security-afsnit får ligeledes bedre sammenhæng til hovedvagten i stueplan. Der skabes samtidig mulighed for, at Billund Lufthavn i fremtiden kan udvide sin kapacitet på passager-flow igennem security.

Lufthavnen har som hovedregel været i konstant drift under ombygningen.

Fakta

Kunde: Billund Airport
Omfang: ombygning 4.000 m2
Samarbejde: ISC / COWI
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, projektering, fagtilsyn