atea kolding

Et enkelt formsprog båret af lys og luft binder bygning og mennesker sammen i Ateas nye domicil. På en unik naturgrund med attraktiv beliggenhed lige ud mod Vejlevej i Kolding, tæt på motorvejen, sikrer Atea sig både stor synlighed og perfekt logistik med deres domicil.

”Vi ønskede os et opgraderet kontorhus, som var klar til fremtiden. For os betød det bl.a. store åbne rum med free seating, inspirerende mødelokaler og nogle mindre arbejdsrum, der kan lukkes af, hvis folk har opgaver, der kræver større koncentration”.

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Det ydre afspejler de indre funktioner
Domicilet er udformet i et enkelt design, hvor to volumener ligger drejet vinkelret på hinanden, hængslet sammen i det dobbelthøje atrium. En svævende, hvid og transparent førstesal er placeret på en tung og solid bygningskrop i hvide betonelementer, der udgør stueetagen. 

Mod ankomsten er bygningen åben, transparent og dobbelthøj for at understrege virksomhedens ansigt udadtil, tilgængeligheden og den lodrette sammenhæng i huset. På bygningens bagside sikrer en anden tilkørselsvej at logistikken fungerer optimalt for de medarbejdere, der skal til og fra virksomhedens lager, servicevogne og serviceafdelingen.

Husets hjerte lukker lyset ind
Det dobbelthøje og åbne atrium med ovenlys giver god sammenhæng i huset og bidrager til den visuelle kontakt mellem de to etager. Samtidig fordeles lyset gennem huset og indeklimaet sikres ved hjælp af naturlig ventilation op gennem etagerne.

Glasbåndet på 1. sals facade trækker yderligere dagslys ind i bygningen samtidig med, at de dekorative paneler skærmer for direkte lys. Sammen med det hvide og blanke højstyrke-beton, der er valgt til bygningskroppen i stueetagen, giver det domicilet et udtryk, der afspejler virksomhedens arbejde med fremtidens teknologi kombineret med elegant design.

”Noget af det, vi har fået med, som vi ikke havde tænkt på i vores oprindelige oplæg, er bl.a. tankerne omkring lyset og atriet, der giver et godt spil, og er med til at binde huset sammen.
Her mødes alle og snakker på kryds og tværs. Så det, vi var bange for ville blive et dødt rum, er i virkeligheden blevet husets hjerte med masser af lys, luft og god energi."

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Kobling til den omgivende natur
Domicilet ligger placeret på en grund i et grønt og bevaringsværdigt naturområde med et fredet engareal. Derfor er det valgt at begrønne grunden og tilplante den i overensstemmelse og samklang med det omgivende naturområde. Det trækker den uplejede og frie natur helt tæt på bygningen.

Medarbejdere og gæster har fra huset direkte udgang til flere terrasser og tagterrassen, hvorfra der er frit udsyn til landskabet og de fredede engarealer med både sø og å-løb. Den markante kontrast til den eksponerede forside af bygningen skaber rum, hvor der er plads og ro til at koble af og trække frisk luft.

Fakta
Bygherre: Atea
Omfang: nybyggeri 1.200 m2 
Samarbejde: DN Construction / INGENIØR'NE
Foto: Jakob Lerche
Rolle og ydelser: Design og projektering