Et sammenhængende børneunivers

12.01.2015

“Vi ønsker sammenhængende børne- og ungemiljøer, som sikrer en god og glidende overgang fra et nyt børnehus til skole med tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer som gennemgående værdi”. Sådan blev visionen formuleret da RUM - i tæt samarbejde med repræsentanter fra institutions-, fritids- og skoleafdelingen i Odense Kommune samt ledelse og brugere fra Spurvelundskolen og Børneinstitution Næsby - udviklede en helhedsplan for bygninger og uderum ved Spurvelundskolen og den lokale idrætsforening i Odense. Helhedsplanen skabte et beslutningsgrundlag med en langsigtet strategi og rammesætning for et børneunivers, der skulle sikre den røde tråd fra vuggestue til folkeskole. Den efterfølgende opførelse af en integreret daginstitution samt en udvidelse af skolens integrerede indskoling/SFO har så udfoldet helhedsplanens visioner i fysiske rum med fokus på synergi og sammenhæng.

Det er nu ét år siden, at Spurvelund Børneunivers blev realiseret og det er dejligt at se hvordan brugerne, store som små, har indtaget rummene. Projektets forankring i en meget dedikeret projektgruppe har givet et positivt ejerskab til det realiserede projekt. Brugerne giver udtryk for at de har fået et spændende hus, hvor det er rart at være.

RUM har stået for design, projektering og gennemførelse af den integrerede daginstitution og Spurvelundskolens udvidelse i et sammenhængende børneunivers. Det har været grundlæggende for disponeringen af projektet at skabe ”oplevelser i børnehøjde med højt til loftet” samt understøtte kreativ brug og overskuelighed gennem fleksibilitet og transparens.

Børnehuset rummer 26 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Børnehuset er disponeret med et absolut minimum af gangareal. I stedet udgøres børnehusets kerne af en række forskelligartede fællesrum, der er organiseret omkring en central rotunde. Den cirkulære form opbløder rummene og inviterer til at bevæge sig omkring og ”flyde” i mellem fællesarealerne.

Den mindre udvidelse af Spurvelundskolens indskoling/SFO omfatter etablering af fleksible læringsmiljøer, som skolens børn hurtigt har indtaget til både studie og leg.