Sølystskolen nomineret til Årets Skolebyggeri 2014

15.09.2014

Sølystskolen i Silkeborg er af Nohr Con nomineret til Årets Skolebyggeri 2014. Juryen, der har udpeget de 5 kandidater, motiverer blandt andet valget med: ”Processen, som er foregået i tæt samspil mellem arkitekter og skole - hvor udvikling af pædagogik har været den drivende kraft - er forbilledlig”.

RUM vandt i 2011 opgaven som totalrådgiver ifm. modernisering af Sølystskolen, som tog afsæt i sammenlægningen af Nørrevangskolen og Nordre Skole. Opgaven bar på en række komplekse udfordringer, som de fleste kommuner vil kunne nikke genkendende til: Kombinationen af bygningsmæssig nedslidning, højt energiforbrug, dårligt indeklima, og en politisk beslutning om større skoleenheder.

Kimen til projektets udvikling har været helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”.  Den økonomiske ramme har nødvendiggjort en prioritering af indsatsområder, men har også samtidig været en stærk motivationsfaktor for at skabe et bæredygtigt byggeri. 

Sølystskolen funkler nu med en central ankomstbygning og læringscenter, som både visuelt og organisatorisk byder velkommen til en ”ny skole”. Det nye byggeri rummer både transparente og mere lukkede læringsrum samt karakterfulde rum-møbler, der skaber anderledes steder til leg og læring. Landskabsplanen inviterer til bevægelse og udendørs ophold. Et gennemgående fokus på samspil mellem skole og lokalsamfund afspejles i en offentlig sti, der leder direkte ind gennem skolens center med folkekøkken, læringscenter og café.