Sølystskolen får Arkitekturprisen 2015

02.10.2015

Sølystskolen får Arkitekturprisen 2015 af Silkeborg Kommune.

Om præmieringen udtaler dommerne at den nye Sølystskole [...] fremstår som et spændende og nutidigt bud på et moderne skolebyggeri, der er blevet til gennem en omdannelsesproces, der også har involveret skolens brugere”.

RUM vandt i 2011 opgaven som totalrådgiver ifm. modernisering af Sølystskolen, som tog afsæt i sammenlægningen af Nørrevangskolen og Nordre Skole. Opgaven bar på en række komplekse udfordringer, som de fleste kommuner vil kunne nikke genkendende til: Kombinationen af bygningsmæssig nedslidning, højt energiforbrug, dårligt indeklima, og en politisk beslutning om større skoleenheder.

Kimen til projektets udvikling har været helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”.  Den økonomiske ramme har nødvendiggjort en prioritering af indsatsområder, men har også samtidig været en stærk motivationsfaktor for at skabe et bæredygtigt byggeri. 

Sølystskolen funkler nu med en central ankomstbygning og læringscenter, som både visuelt og organisatorisk byder velkommen til en ”ny skole”. Det nye byggeri rummer både transparente og mere lukkede læringsrum samt karakterfulde rum-møbler, der skaber anderledes steder til leg og læring. Landskabsplanen inviterer til bevægelse og udendørs ophold. Et gennemgående fokus på samspil mellem skole og lokalsamfund afspejles i en offentlig sti, der leder direkte ind gennem skolens center med folkekøkken, læringscenter og café.

Sølystskolen er blevet til i et tæt samarbejde mellem RUM, brugere og bygherre, inkl. det politiske niveau. Om processen udtaler skoleleder Claes Søndergaard:

”Vores mål var fra starten, at vores sammenlagte skoler fik en ny, fælles identitet. Det var derfor en gave, at RUM stillede spørgsmålet: “Hvorfor gør I, som I gør? I har haft respekt for vores pædagogiske faglighed og vi har kun oplevet at blive hørt i jeres arbejde med at udvikle idéer. Den gensidige respekt har været fuldstændig afgørende for den positive proces”

Sidste år blev Sølyst skolen af Nohr Con nomineret til Årets Skolebyggeri. I den forbindelse blev der lavet en film, hvor elever og lærere fortæller om hvordan de oplever de nye rammer og implementeringen af den nye Skolereform.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=wJIm5pUimak#t=18