RUM skal transformere 123 almene boliger på kanten af Aalborg

22.06.2016

Stort potentiale på kanten af Aalborg - midt i naturen.
Potentialet i Lejerbo afd. 287-1, der er fordelt på fem landsbyer i det østlige Himmerland, er stort. På kanten af Aalborg og samtidig midt i naturen, oplever afdelingen, der består af 123 almene boliger, imidlertid store udlejningsproblemer. Lejerbo har således netop udpeget RUM som vinder af opgaven med at transformere boligerne i en helhedsplan, der vil have fokus på udvikling i stedet for afvikling, for at forbedre udlejningspotentialet.

Økonomi, teknisk kvalitet og 'rammer for det gode liv'
Det er vores vurdering, at arbejdet med opgaven kan opdeles i arbejdsområder, der basalt set fordeler sig mellem økonomi, teknisk kvalitet og ’rammer for det gode liv’ og som er tæt forbundne i en bæredygtig helhed.

I den kontekst er ’rammer’ meget mere  - og andet - end den fysiske bolig: Det er stedets identitet og det lokale liv, kulturelle attraktioner, gode naboer, tilgængelighed samt servicefunktioner og relevante tilbud til borgerne.

Et helikopterperspektiv er afsættet for udvikling af helhedsplanen
'Rammer for det gode liv’ er det vigtigste afsæt for udvikling af helhedsplanen, som vi vurderer starter med et helikopterperspektiv på hele området, snarere end på de enkelte bygninganlæg og boliger:

  • Hvilke barrierer skal overkommes og hvilke særlige karakteristika og potentialer kan blive byggesten i landdistriktets udvikling til et attraktivt sted at bosætte sig?
  • Hvilke boligtyper understøtter bedst agendaen for et områdes udvikling og langsigtet fleksibillitet?

Disse spørgsmål vil blive udfoldet i arbejdet med helhedsplanen i dialog med de økonomiske- og tekniske arbejdsområder, der omfatter budgetstyring, tidsplanlægning og bæredygtig driftsøkonomi, bygbarhed, ’byg til drift’, fysisk fleksibilitet og sunde tekniske løsninger.