RUM renoverer 316 boliger på Flintebakken i Horsens

11.02.2014

Primo 2015 startede RUM renoveringsarbejdet på 316 lejligheder for boligselskabet Lejerbo i Horsens. Renoveringen omfatter udvendige og indvendige arbejder, der skal sikre kvalitative løft i de 4 afdelinger på Flintebakken.

Lejerbo har igennem en årrække samarbejdet med RUM, herunder ifm. udarbejdelse- og senere opdatering af en tilstandsrapport for afd. 92 Flintebakken i Horsens. Med afsæt i seneste rapport har RUM opstillet en samlet strategi for prioritering af genopretning, vedligehold og energirenovering. Strategien, der er blevet positivt modtaget af beboerne, balancerer nødvendig genopretning med renoveringstiltag, som giver beboerne mest mulig værdi for pengene i form af kvalitative løft af deres boliger.

Strategien handler dels om minimering af gener for den enkelte beboer, men støtter- og forstærker samtidigt beboerfællesskabet. Når renoveringen er gennemført i 2016 er målet et fornyet Flintebakken, hvor tilhørsforholdet er blevet styrket og bygningsmassen moderniseret, til glæde for boligforening og lejere.

Renoveringsarbejdet, der forankres via et beboervalgt byggeudvalg og løbende beboerorienteringer, omfatter trappeudskiftninger, omfugning af murværk i gavle, betonrenovering samt udskiftning af vinduer. Indvendigt udføres nye vaskearrangementer i samtlige toiletrum, ligesom udvalgte toiletrum renoveres efter behov.

Endvidere udføres nyt tag og værn på boligernes altaner, hvilket styrker altanen som beboerens personlige uderum på kanten mellem bolig og udeareal. I forbindelse med materialevalg og -løsninger har RUM indarbejdet vedligeholdelsesfrie løsninger, hvilket styrker boligforeningen i dens håndtering af den fortløbende vedligeholdelsesforpligtigelse.

Renoveringen gennemføres uden genhusning. På RUMS anbefaling opstilles vogne med toilet- og bruserum til hver lejlighed, ligesom der opstilles vogne med fælleskøkken.