RUM prækvalificeret i bolig og botilbuds konkurrencer

29.07.2014

Renovering af Skanseparken, Djursbo - afd. 107, 108 og 109 

RUM er del af dét team, som er udpeget af det almene boligselskab djursBo, til at deltage i totalentreprisekonkurrencen vedrørende renovering af Skanseparken, Djursbo - afd. 107, 108 og 109. 

Projektet omhandler renovering af Skanseparken afd. 107, 108 og 109, så der skabes et sammenhængende område for de 3 individuelle afdelinger. Terrænbearbejdningen skal koble alle afdelinger og skaber et oplevelsesrigt og varieret uderum. Boliger og facadeudtryk skal ændres markant i afd. 107 for at gøre afdelingen attraktiv, dette gøres ved at nedrive til sokkel og bygge afdelingen op fra eksisterende fundament, så boligerne fremstår helt moderne.

Der skabes tilgængelighed i afdeling 108 ved etablering af elevator og ombrydning af lejlighedsfordelingen med færre 1-værelses lejligheder og flere 3- og 4-værelses lejligheder og farvemæssig fornyelse af facader.

Derudover ønskes der etableret et beboerhus for området. 

RUM deltager i konkurrencen sammen med Arkikon a/s, Møller & Grønborg a/s samt Rambøll a/s som rådgiver for Jorton a/s.

Ombygning af Syrenparken – et socialpsykiatrisk botilbud i Børkop

Region Syddanmark har valgt RUM til at deltage i totalrådgivningskonkurrencen vedrørende ombygning af Syrenparken – et socialpsykiatrisk botilbud i Børkop. 

Byggesagen omhandler ombygning/tilbygning af 37 af de i alt 50 boliger på ejendommen. Der skønnes ombygget ca. 3 200 m² og tilbygget ca. 730 m². 

RUM danner til opgaven team med DAI Arkitekter Ingeniører som underrådgivere. 

Vi ser frem til at bruge vores store erfaring med at skabe gode boliger i disse to konkurrencer.