RUM kåret som vinder af nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde

10.04.2015

RUM er kåret som vinder af projektkonkurrencen om det nye Rehabiliteringscenter i Kerteminde. Rammerne er designet ud fra nyeste viden om sundhed og forebyggelse, som i tæt samspil med de smukke omgivelser skaber et flagskib for helende arkitektur. Det nye center forventes at stå færdigt ultimo 2016.

Centret bliver på ca. 1800m2 og den primære vision for centret er at skabe rammer for effektiv og meningsfuld døgnrehabilitering. Herved imødekommes det stigende behov for rehabiliteringspladser i kommunen, ligesom det nye center er et vigtigt led i at implementere det nære sundhedsvæsen lokalt.

Vinderforslagets tilgang til "helende arkitektur" tager afsæt i en dyb forståelse af, hvad borgeren har brug for: Hvad der skaber tryghed, fremmer sundhed og helbredelse på den enkeltes præmisser. Samtidig er det en arbejdsplads, hvor medarbejderne har behov for optimale arbejdsgange og et fagligt miljø. 

Det nye rehabiliteringscenter er cirkulært med to markante gavlmotiver mod ankomstsiden og Noret mod syd. Bygningen, der fremstår med sadeltag og facader i mursten, er bearbejdet efter traditionelle byggeprincipper. Det nye center indskriver sig herved, trods den fremmede form, naturligt i konteksten, der er præget af typiske parcelhuse.

Arkitekturen har tydelig rod i den nordiske tradition både i udtryk, materialevalg og dagslysets store rolle. Bygningen åbner sig mod alle verdenshjørner og tilføres hele spektret af dagslyskvaliteter, som kan hjælpe til at modvirke depression, øge velvære og variation i oplevelser og reducere brugen af kunstlys i bygningen. Samtidig skaber store klassiske tagudhæng en passiv, integreret, men også effektiv, solafskærmning mod den lave sol og sikrer at der er reel mulighed for udendørs ophold og træning – også i regnvejr.

RUM samarbejder om projektet med Mette Blicher Folmer, arkitekt og pH.d i helende arkitektur samt Ingeniør´ne.