RUM har travlt i 2014

13.01.2014

RUM laver masterplan for dagtilbud og kapacitetsplan for botilbud i Esbjerg kommune
Før jul opstartede RUM en stor kortlægnings- og analyse opgave for Esbjerg Kommune, der skal udmønte sig i en Masterplan for dagtilbud i kommunen.
Arbejdet omfatter kortlægning af dagtilbudsområdets 77 matrikler med henblik på at kunne imødekomme fremtidens bygningsmæssige udfordringer i den rette rækkefølge.

I det nye år er RUM også igang med registrering af 30 botilbud i Esbjerg Kommune. Arbejdet skal udmønte sig i en Kapacitetsplan for alle botilbud i kommunen.

Vi er hos RUM glade for at kunne hjælpe Esbjerg Kommune med afsæt i vores brede erfaring på dag- og botilbudsområdet.

RUM er prækvalificeret i 2 konkurrencer
RUM ser frem til at deltage i totalentreprisekonkurrence omhandlende om- og tilbygning af Lykkegaardsskolen i Varde.
Vi stiller med et stærkt hold bestående at Jensen & Jensen, Hundsbæk & Henriksen og arkitektfirmaet Steen Mathiesen.

Desuden deltager RUM i totalrådgivningskonkurrence om 18 Almene boliger på Teglværksgade i Middelfart for Højstrup Bolig.
Vi ser frem til at løse denne opgave i samarbejde med Rønslev Andersen og 103 Rådgivende Ingeniørselskab.