RUM ansætter ”grøn” ekspert

08.05.0214

Hos RUM er bæredygtighed en naturlig del af det at skabe arkitektur og processer. Vi betragter bæredygtighed som en naturlig proces der integrerer sociale, økonomiske, tekniske, og miljømæssige aspekter.

RUM har ambitioner om at blive endnu grønnere. Derfor har vi ansat Gitte Gylling Olesen, som skal føre an i RUM’s visioner om at blive en endnu stærkere spiller indenfor helhedsorienteret bæredygtig arkitektur og proces.

Gitte er uddannet civilingeniør med speciale i arkitektur fra Aalborg Universitet. Før sin ansættelse ved RUM afsluttede hun sin erhvervs ph.d. ”En Model til Undersøgelser af Bæredygtige Hjem – Model Home 2020”.

En af de vigtigste konklusioner fra ph.d. projektet er vigtigheden af at udvikle mere helhedsorienterede tilgange til at undersøge og forstå bæredygtige hjem, således at oplevelsesmæssige kvaliteter balanceres med tekniske egenskaber.

”Jeg vil gerne flytte diskussionen om bæredygtighed over i en holistisk og tematisk udforskning af egenskaber og potentialer i fremtidens byggede miljøer, hvor de forskellige faglige discipliner bidrager til helheden og skaber synergi på tværs”, siger Gitte Gylling om fremtidens helhedsorienterede strategi for bæredygtig arkitektur og proces.

RUM drives af passionen for at arkitekturen skal gøre en forskel: Styrke oplevelsen af lys og rum, stimulere sanserne, bidrage til samvær og interaktion mellem mennesker og til at skabe et bæredygtigt samfund - vi ser frem til at blive endnu bedre hertil!

Gitte præsenterer de centrale aspekter af sin ph.d. ved den afsluttende konference i Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri (ZEB) d. 26. maj i Aalborg.